Logo forum compliance

Sankcje

Policzmy trochę, Polsko. Zaraz miną 2 lata od wybuchu wojny na Ukrainie, na stole negocjacyjnym jest już 13 pakiet unijnych sankcji, a polska “ustawa sankcyjna” zatrzymała się na 5 pakiecie z kwietnia 2022. Brak nowelizacji ustawy przez 21 miesięcy spowodował, że co najmniej 39 unijnych zakazów nałożonych w związku z działaniami Rosji jest w Polsce […]

The Corruption Perceptions Index (CPI) Transparency International za 2023 

Właśnie pojawił się The Corruption Perceptions Index (CPI) Transparency International za 2023 rok, który jest najczęściej stosowanym globalnym rankingiem korupcji na świecie. Mierzy on poziom percepcji korupcji sektora publicznego danego kraju na podstawie opinii eksperckich oraz przedsiębiorców. Wynik danego kraju to postrzegany poziom korupcji w sektorze publicznym w skali od 0 do 100, gdzie 0 […]

Kłopotliwy beneficjent rzeczywisty.

Ustalanie beneficjenta rzeczywistego jest ważnym elementem działań mających na celu zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, skuteczne stosowanie szczególnych środków ograniczających oraz… kłopotliwym obowiązkiem ciążącym na instytucjach obowiązanych. Co sprawia największy kłopot? Przede wszystkim ustalenie beneficjenta rzeczywistego w sytuacji, kiedy mamy do czynienia ze skomplikowaną strukturą organizacyjną i właścicielską oraz monitorowanie i aktualizowanie informacji dotyczących […]

Raport FATF – crowdfunding w finansowaniu terroryzmu

Crowdfunding to legalny sposób na zebranie środków na cele charytatywne, projektowe czy sfinansowanie startupu. Według danych FATF w samym 2022 roku odnotowano ponad 6 milionów kampanii crowdfundingowych na całym świecie. Niestety, może być on również wykorzystywany przez terrorystów. Raport FATF “Crowdfunding for Terrorism Financing” dotyka problemu wykorzystywania platform crowdfundingowych przez terrorystów oraz wskazuje dobre praktyki, […]

Unijna Lista PEP

W Dzienniku Unii Europejskiej 10 listopada 2023 r. opublikowano długo wyczekiwany dokument “Znaczące funkcje publiczne na poziomie krajowym, na poziomie organizacji międzynarodowych oraz na poziomie instytucji i organów Unii Europejskiej”, zawierający listę PEPów państw członkowskich Unii Europejskiej z podziałem na kraje. Dokument (C/2023/724) w języku polskim można pobrać z bazy Eur-Lex: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52023XC00724 Dokument dostępny jest […]