Logo forum compliance

Współpraca i kontakt

Forum Compliance

https://buycoffee.to/forumcompliance

Analizy i doradztwo:

  • przeciwdziałanie praniu pieniędzy
  • ocena ryzyka AML dla instytucji obowiązanej
  • reklama zgodna z prawem
  • konflikt interesów
  • compliance management system (CMS)

Joanna Grynfelder
tel.  728 205 753
 
 

Joanna Grynfelder – o mnie.

Jestem praktykiem z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami i doradztwie w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i compliance. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobyłam w Banku Pekao S.A. monitorując transakcje klientów oraz tworząc zawiadomienia o transakcjach podejrzanych. Brałam udział w budowie AML Hub dla Citibank, dostarczającego swoje usługi w 50 krajach. Występowałam na międzynarodowych i krajowych wydarzeń poświęconych przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i compliance, m.in. na zaproszenie Związku Banków Polskich, Narodowego Banku Polskiego, SWIFT, Akademii Leona Koźmińskiego, Szkoły Głównej Handlowej, czy Academy of European Law w Trier. Współpracuję z międzynarodową platformą Risk & Compliance Platform Europe. Jestem członkinią Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw. Współtworzyłam publikacje o ustawie z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu: „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik”, Wolters Kluwer, 2018 r. oraz jestem współautorką dwóch komentarzy do przepisów ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wydanego przez Wolters Kluwer w 2019 i w 2023 roku. 

 
 

Blog www.forumcompliance.com jest przedsięwzięciem niekomercyjnym.