Logo forum compliance

The Corruption Perceptions Index (CPI) Transparency International za 2023 

Forum Compliance30 stycznia 2024

Właśnie pojawił się The Corruption Perceptions Index (CPI) Transparency International za 2023 rok, który jest najczęściej stosowanym globalnym rankingiem korupcji na świecie. Mierzy on poziom percepcji korupcji sektora publicznego danego kraju na podstawie opinii eksperckich oraz przedsiębiorców. Wynik danego kraju to postrzegany poziom korupcji w sektorze publicznym w skali od 0 do 100, gdzie 0 oznacza wysoki poziom korupcji, a 100 oznacza bardzo niski poziom korupcji. W 2023 roku według CPI, poziom korupcji w Polsce wyniósł 54/100 i wzrósł w stosunku do poprzedniego roku, kiedy wynosił 55/100. To stawia nas na 47 miejscu wśród 180 ocenionych krajów. Od 2015 roku poziom korupcji w Polsce systematycznie wzrasta. Korupcja jest czynnikiem wpływającym nie tylko na konkurencyjność danego państwa, ale również na ocenę ryzyka geograficznego w procesach AML. Więcej informacji znajdziecie w zakładce Ryzyko Geograficzne.

Link do strony Transparecy International z CPI: https://www.transparency.org/en/cpi/2023/index/pol