Logo forum compliance

Sankcje

Forum Compliance5 lutego 2024

Policzmy trochę, Polsko. Zaraz miną 2 lata od wybuchu wojny na Ukrainie, na stole negocjacyjnym jest już 13 pakiet unijnych sankcji, a polska “ustawa sankcyjna” zatrzymała się na 5 pakiecie z kwietnia 2022. Brak nowelizacji ustawy przez 21 miesięcy spowodował, że co najmniej 39 unijnych zakazów nałożonych w związku z działaniami Rosji jest w Polsce bezkarnych. No bo jak pociągnąć do odpowiedzialności za popełnienie czynu bezprawnego na gruncie rozporządzenia UE, gdy polska ustawa nie przewiduje kary? Jaka jest skala? Wystarczy spojrzeć na zestawienie, które przygotowałem.

Taki stan rzeczy to nie tylko wstyd, ale też działanie wbrew art. 8 rozporządzenia 833/2014, które jednoznacznie wskazuje, że “Państwa członkowskie przyjmują przepisy określające sankcje, w tym odpowiednio sankcje karne, mające zastosowanie w przypadkach naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia oraz stosują wszelkie środki niezbędne do zapewnienia ich stosowania”.

Przez ostatnie dwa lata przeszkoliłem z sankcji kilkaset osób z przeróżnych branż. Obywatele odrabiają swoją lekcję, traktując sankcje poważnie (i słusznie). A Państwo – no cóż, jest “room for improvement”. Najwyższa pora na szybką nowelizację, bo czas minął przed, przed, przed, przedwczoraj.
___________
Uwaga – kary za łamanie sankcji, które polega na udostępnianiu lub nie zamrożeniu środków finansowych i zasobów gospodarczych w odniesieniu do osób fizycznych i prawnych znajdujących się na pęczniejących przez ostatnie 2 lata listach sankcyjnych OBOWIĄZUJĄ. Podobnie jak kary za obrót pewnymi towarami objętych restrykcjami. Toczą się postępowania karne. Nie warto ignorować sankcji.

Dokument do pobrania: Sankcje do 12 pakietu:

Autor: dr Marcin Łukowski, ekspert ds. sankcji

Kontakt z autorem: linkedin.com/in/lukowskimarcin