Logo forum compliance

Unijna Lista PEP

Forum Compliance26 listopada 2023

W Dzienniku Unii Europejskiej 10 listopada 2023 r. opublikowano długo wyczekiwany dokument “Znaczące funkcje publiczne na poziomie krajowym, na poziomie organizacji międzynarodowych oraz na poziomie instytucji i organów Unii Europejskiej”, zawierający listę PEPów państw członkowskich Unii Europejskiej z podziałem na kraje.

Dokument (C/2023/724) w języku polskim można pobrać z bazy Eur-Lex:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52023XC00724

Dokument dostępny jest pod linkiem: